COMANDA ENVIA GRATU +TA + 99 € | CODI: FREESHIP


Renúncia

Condicions generals

Aquestes Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant Condicions Generals) regulen el procés de compra i venda dels productes que ofereix Lasers-Pointers.com (en endavant Lasers-Pointers.com) al catàleg disponible al seu lloc web www.Lasers-Pointers.com.

Les Condicions Generals vinculen Lasers-Pointers.com i el comprador (Client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en què aquest últim realitza i accepta una comanda a través de l’esmentada pàgina. Són obligatòries i coneixedores per ambdues parts, per la qual cosa la seva acceptació quan es registra com a client és essencial per poder formalitzar una comanda. Per tant, el client ha de llegir atentament aquestes condicions.

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius i no afectaran, classificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

Aquestes Condicions Generals estaran regulades pel que disposa la normativa legal vigent.

1. Les parts implicades

Propietari de l'empresa:
Nom: Luis Corraliza Sanchez
NIF: 4857077-Y
Domicili social: C / Sant Joan Baptista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
Correu electrònic (correu electrònic): info@lasers-pointers.com

Client:
Es considerarà client qualsevol usuari del lloc web www.Lasers-Pointers.com que realitzi una comanda i la seva acceptació al mateix moment en què es realitzi.

El Client s'ha de registrar com a tal i proporcionarà les dades següents per poder realitzar la comanda: nom i cognoms o nom de l'empresa, CIF / NIF, adreça de la factura, adreça de lliurament, telèfon de contacte i correu electrònic de contacte. En aquest moment, heu d’acceptar aquestes Condicions Generals.

Aquestes dades proporcionades pel Client seran tractades d’acord amb les Condicions d’ús del lloc web (apartat “Avís legal”)

2. Objectiu del contracte

La venda dels productes oferts per Lasers-Pointers.com a la seva web per part del Client. Es tracta de productes d’apuntadors làser destinats al consum privat.

3. Oferta de licitació

L’oferta està limitada als productes que apareixen al lloc web www.Lasers-Pointers.com i és vàlida per a compres a tot el món.

Cada producte té una fitxa tècnica que mostra les característiques tècniques del producte, la marca, el model, les fotografies, el preu de venda amb l’IVA inclòs a Península i Balears i el període de disponibilitat del producte en vista del seu lliurament i lliurament. al Client

El cost total de la comanda es comunicarà al Client en el moment de realitzar la seva comanda i amb antelació a l’acceptació de la mateixa.
El preu dels productes és el que apareix al web en el moment de fer la comanda.

4. Acceptació de l'oferta

Es produeix en el moment en què el Client dóna consentiment exprés a la comanda realitzada. Anteriorment, al mateix registre de client, el client hauria d’haver acceptat les Condicions Generals.

5. Ordres de pagament

Hi ha tres maneres de pagar el preu fixat per cada comanda, d'entre les quals podeu triar el client:

A) Pagament per avançat mitjançant transferència bancària:

El Client haurà de realitzar una transferència bancària al compte de Lasers-Pointers.com per l’import del preu dels productes de la comanda. En la transferència s’ha d’indicar el número de comanda (el número l’assigna automàticament el sistema quan finalitzi la comanda); A més d’indicar com a beneficiari del mateix a Lasers-Pointers.com.

La transferència s’ha de realitzar en un termini màxim de deu dies des de la realització de la comanda al compte bancari que apareixerà després de la compra. Si no hi ha cap prova de pagament en aquest termini, la comanda es cancel·larà automàticament.

B) Pagament mitjançant targeta:

El client pot triar el pagament mitjançant la seva targeta, realitzant-se l'operació en el moment de la realització de la comanda. El pagament amb targeta està segur del 100%.

6. Lliurament de comandes

Els terminis d’entrega de les comandes depenen de la disponibilitat del producte o productes que els componen, disponibilitat que s’indica a les pestanyes de cadascun dels productes del catàleg de la web www.Lasers-Pointers.com. Els termes de disponibilitat, amb la finalitat de computar el temps per al lliurament de les comandes, seran els que apareguin anunciats a la pàgina en el moment en què el comprador la realitzi.

En les comandes formalitzades en la modalitat de pagament per endavant, també es tindrà en compte per al càlcul dels terminis d’entrega la prova de la realització del pagament per part del Client mitjançant transferència bancària o ingressos en efectiu al número de compte bancari indicat per Lasers- Punters.com.

Tanmateix, aquest període de disponibilitat es pot modificar en el cas de comandes simultànies per al mateix producte o productes que condueixin al final de les existències del producte. El client no indicarà el nou termini de lliurament en el termini més curt possible. Si el final de les existències és definitiu, s’aconsellarà al Client que triï entre l’elecció d’un producte diferent de característiques similars i un preu similar al producte venut, o cancel·lar la seva comanda, retornant els diners pagats per avançat en cas de comandes amb modalitat. Pagament per avançat.

Els retards en els lliuraments de més de deu dies segons el termini de disponibilitat, el retard atribuible a Lasers-Pointers.com, donaran al Client la cancel·lació de la seva comanda si es manifesta per escrit per correu electrònic a l’adreça info @ lasers-pointers. com I, si escau, els diners pagats per endavant i sense cap tipus de reclamació de danys i perjudicis, presents o futurs, directes o indirectes.

Els terminis d’entrega dependran del tipus d’enviament escollit pel client, que apareixeran durant el procés de compra. Aquests termes sempre són aproximats i no estan assegurats en cap moment, per tant, mai seran un motiu vàlid per al rebuig del paquet o la cancel·lació de la compra, el client entén i assumeix la seva acceptació així com la reclamació de les despeses realitzades. si no completem la compra per aquest motiu.

Les comandes que no s’entreguen al Client en el termini de set dies després d’haver-se enviats per causes no imputables a Lasers-Pointers.com seran retornades al venedor, quedant la comanda anul·lada a tots els efectes, retornant-se al Client, si s’escau, els diners pagats en. per avançat i sense cap tipus de reclamació de danys, presents o futurs, directes o indirectes.

El lliurament es realitzarà porta a porta en l’adreça de lliurament indicada a les dades d’enviament de la comanda. La posterior modificació d’aquesta adreça pot generar una sèrie de despeses que aniran a càrrec del Client.

Les comandes seran lliurades per l’empresa de transport a l’adreça de lliurament indicada pel Client i la persona que s’ha fixat com a destinatària del mateix. Aquesta informació s’inclourà a la nota de lliurament de l’empresa de transport, que també indicarà el nombre de paquets de l’enviament, el pes total, el número de comanda i el reemborsament (només en els casos de comandes realitzades en el mètode de pagament contra reembossament). .

Els lliuraments de productes voluminosos o amb sobrepès, o de productes que presentin dificultats per al seu lliurament, es lliuraran al portal de l’adreça indicada.

A més de l’albarà d’entrega, es lliurarà al client una factura de compra amb cada comanda, per correu electrònic.

Si falta la factura, el Client pot sol·licitar-la per correu electrònic a l’adreça info@lasers-pointers.com, indicant el nom del titular de la factura i el número de comanda i li serà enviada de nou per correu electrònic.

Si, en el moment del lliurament, es mostra de forma clara i clara, sense necessitat de manejar l’embalatge d’enviament o l’embalatge del producte, que un producte té defectes causats per danys a la mercaderia o, de la mateixa manera, error en les mercaderies rebudes, el Client l’ha d’enregistrar en l’albarà de lliurament i comunicar-ho a Lasers-Pointers.com (per correu electrònic dirigit a l’adreça info@lasers-pointers.com) en les 24 hores posteriors a la recepció de la comanda per tal de poder sol·licitar la devolució del producte afectat i amb ell la substitució per un de nou o la devolució del preu pagat pel mateix.

Els defectes produïts en el transport que només són apreciables després de desempaquetar el producte s’han de comunicar en les primeres 24 hores des de la recepció de la comanda per correu electrònic dirigit a l’adreça info@lasers-pointers.com, indicant els danys causats en el producte. i Sol·licitar la devolució del producte afectat i amb ell la substitució per un de nou o la devolució del preu pagat pel mateix.

7. Cancel·lació de comandes

Només s’acceptaran cancel·lacions de comandes si encara no s’ha enviat la vostra comanda. En cas que ja hagués estat preparada, però no l’hagi enviat si voleu cancel·lar-la, podeu fer-ho assumint un cost de 10 € que es descomptarà de l’import ja pagat com a tramitació de la comanda. Si encara no heu pagat la vostra comanda per triar un mètode de pagament en el moment del lliurament, heu de pagar els 10 € mitjançant un dipòsit bancari a qualsevol dels comptes que us proporcionaran, si no assumeix i no reconeix aquest deute amb Lasers-Pointers. com Que adoptaran les mesures legals que consideri oportunes per recuperar aquest import. Si la vostra comanda ja s’ha enviat, podeu enviar-la de nou en un termini màxim de 14 dies, però les despeses d’enviament seran a càrrec del client / comprador, a més, se li restarà l’import que s’ha de retornar 15 € per despeses d’enviament el la nostra part i Processament de la comanda.

L’obligació del comprador / client és assegurar-se que el producte sol·licitat és el que desitgeu i en cas de dubte al respecte és obligació del comprador / client contactar amb Lasers-Pointers.com per informar sobre el producte abans del seu compra.

En cas que la recepció, una vegada enviada, sigui rebutjada pel destinatari / client per altres motius que no siguin Lasers-Pointers.com, podrà reclamar les despeses d’enviament al destinatari de la mateixa, obligant aquest últim a pagar les despeses d’enviament totals que incorrin. estimar-se en 20 €.

8. Garantia del producte

El marc legal de garantia (Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum) té com a objectiu proporcionar al client diferents opcions per exigir sanejament quan el bé adquirit no s’ajusta al contracte, donant-li l’opció. de requerir reparació o substitució del bé, tret que sigui impossible o desproporcionat. Quan la reparació o substitució no sigui possible o no tingui èxit, el consumidor pot exigir la reducció de preus o la rescissió del contracte. Els productes tenen una garantia de 2 anys des de la data de recepció de l’enviament. Els fabricants dels productes són els únics responsables de la garantia i proporcionen el suport tècnic i postvenda necessari. En cas que el client tingui algun tipus de problema amb un producte, contacteu amb el Servei d’Assistència Tècnica (SAT) determinat per cada fabricant.

En virtut d’això, Lasers-Pointers.com respondrà al Client de qualsevol falta de conformitat existent en el moment del lliurament dels productes de la comanda, entesos com a mercaderies per a consum privat.

La garantia de Lasers-Pointers.com és de 6 mesos com a distribuïdor, al cap de 6 mesos des de la data de la comanda la garantia l’ofereix directament el fabricant. Lasers-Pointers.com en cas de fallida d’un d’aquests productes proporcionarà al comprador l’adreça del fabricant per enviar-ne el mateix per a la seva reparació o substitució. En qualsevol cas, les despeses d’aquest retorn seran a càrrec del comprador.
· Si el defecte es fa evident durant els primers 6 mesos des del lliurament del bé, es suposa que ja existia l’anomalia quan el va comprar i el consumidor no ha de demostrar res.
· No obstant això, quan la falta de conformitat es manifesti al cap de 6 mesos i en casos dubtosos, el fabricant podria requerir un informe d’experts independent per tramitar la garantia. En casos evidents de mal funcionament o funcionament irregular en període de garantia, no hi ha cap problema.
En qualsevol cas, durant el temps que el consumidor es troba privat del producte se suspèn el càlcul del termini de la garantia; Per exemple, si la reparació d’un objecte té una durada de 15 dies, el període de garantia acabarà 15 dies més tard del previst inicialment.

Per fer front a aquesta garantia, el Client s’ha de posar en contacte amb Lasers-Pointers.com enviant un correu electrònic a l’adreça info@lasers-pointers.com on indicarà: nom del titular de la factura, número de comanda, número Factura i causa d'incompliment.

Si necessiteu enviar-nos el vostre producte per a la seva revisió, se us proporcionarà l’adreça d’enviament. Els costos d'enviament seran a càrrec del client. Al costat de l’article danyat s’ha d’incloure la còpia de la factura de compra i l’acord de garantia signat correctament pel Suport tècnic. Després de 7 dies des de la reclamació del client a Lasers-Pointers.com, si el producte no ha estat processat i lliurat al lloc indicat pel Suport Tècnic, el nostre departament no acceptarà la reclamació i cancel·larà la sol·licitud anul·lant qualsevol tipus de garantia. a l'aparell Si es rep un component danyat per un mal envàs, no ens encarregarem de la reparació. Notificar el problema al client i resoldre’l directament pel client i l’agència de transport. Qualsevol material que no compleixi aquestes característiques us serà enviat de nou, encara que el material compleixi altres parts de la garantia. Si trieu un mètode d’enviament no garantit i el paquet està danyat, el client serà responsable de la pèrdua.

- Procés de garantia.

A) Si el rebut del producte demostra que el dany està cobert per les condicions de garantia, un cop reparat o substituït es retornarà al client sense despeses.

· Reparació o reemplaçament. El primer que cal fer és enviar el producte per reparar-lo o substituir-lo per un de nou. L’elecció recau en el venedor, que decidirà en funció de les despeses generades per cada opció: si una d’elles és desproporcionada amb l’altra, el venedor pot triar el més convenient als seus interessos, sempre que el consumidor no l’assumeixi. Inconvenients més grans. En cas que el mateix article no estigui disponible, es farà un canvi en un article de benefici igual o major, sempre informant-lo i acceptació prèvia, i sempre que la sol·licitud del client no sigui desproporcionada, tal com s’indica a la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la venda de béns de consum (BOE núm. 165 de 11-07-2003)
· Reducció de preu o finalització del contracte. Quan no sigui possible (o raonable) substituir el producte per un de nou, quan la reparació o substitució no serveixi per deixar el producte en condicions de conformitat, quan el període de temps és exagerat ... el consumidor pot decidir entre preguntar per a una reducció del preu O rescindir el contracte (sempre que la falta de conformitat sigui important). A més, el consumidor té dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis.

Lasers-Pointers.com per altres motius que no siguin l’empresa, no es compromet a l’entrega del producte reclamat en un període determinat, essent el termini que estigui establert pel majorista o fabricant, un termini que serà degudament comunicat al client a través del correu. .

L’enviament de devolució es farà per correu electrònic, fent que el comprador sigui responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat i més ràpid pot optar per ser retornat per missatgeria expressa, havent de pagar 3 €. Aquest import es pagarà mitjançant transferència bancària.

B) Si el rebut del producte demostra que l'equip funciona perfectament, serà retornat al client i haurà de pagar els costos de transport generats, així com els costos de manipulació i comprovació, estimats en un import total de 10 €. L’enviament de devolució es realitzarà per correu electrònic, essent el comprador responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat i més ràpid pot optar per ser retornat per missatgeria expressa, augmentant l’import de 3 € més, 13 € en total. Aquest import es pagarà mitjançant transferència bancària.

C) Si, en rebre el producte, es comprova que la falla de l'equip incompleix les condicions de la garantia, la garantia quedarà anul·lada. L’article serà retornat al client i s’hauran d’abonar les despeses de transport generades així com les despeses de manipulació i comprovació, estimades en un import total de 10 €. L’enviament de devolució es realitzarà per correu electrònic, sent el comprador responsable de qualsevol pèrdua, dany o pèrdua, en cas de preferir un enviament assegurat i més ràpid pot optar per ser retornat per missatgeria expressa, augmentant l’import de 3 € més, 13 € en total. Aquest import es pagarà mitjançant transferència bancària.

Un cop revisat l’enviament de l’aparell, els costos estimats de 5 € corresponents a qualsevol canvi d’adreça o reenviament, ja sigui a petició del client o perquè no s’indica correctament a la comanda, seran a càrrec del client.
Si un paquet es retorna per una adreça incorrecta, no es troba en absència, no es recull ni es nega, es notificarà al client quan el rebem a la nostra oficina de manera que opti per fer-ho. En cas de sol·licitar un nou enviament, haureu de pagar 5 € com a cost d’enviament. Passarà un mes a comptar de l’avís per part nostra per acordar una resolució, un cop transcorregut aquest termini, sense resposta, es considerarà que no ha fet cas de la compra i renúncia dels seus articles i la quantitat pagada per ells.

- Cancel·lacions de garantia.

No s’acceptaran casos de garantia quan els productes hagin estat utilitzats de manera inadequada o no segons les seves característiques per part del Client.

Els productes estan fora de garantia pels motius següents:

· Ús, manipulació o manteniment incorrectes per part del Client d’un dispositiu o d’un component.
· Components cremats per sobretensions o sobretensions elèctriques.
· Components trencats o danyats amb impacte.
· Reparació incorrecta, modificació per part del client d’un equip.
· Deterioració, eliminació o ocultació per part del client de l’etiqueta de garantia Lasers-Pointers.com o del fabricant de tots els productes (incloses les etiquetes amb números de sèrie i segells de seguretat).
· Falles que es produeixen a causa d'un ús indegut o fora de les condicions ambientals especificades, defectes a la instal·lació o desgast a causa de l'ús normal de l'equip.
· Danys causats per desastres com incendis, inundacions, vent, terratrèmols o tempestes.
· Danys estètics o rascats en materials plàstics com ara carcasses
· Danys causats per impactes amb altres objectes, caigudes, vessaments de líquids o immersió en líquids.
· Falla com a resultat de manipulacions de tècnics no autoritzats, així com les modificacions o extensions posteriors no incloses en la configuració original.
· Errors relacionats amb errors de configuració o incompatibilitats de components.
· Peces consumibles, com ara la bateria. Es considera normal una reducció de la durada de la bateria a causa dels processos de càrrega / descàrrega repetits.
· Danys per accident, abús, ús indegut o aplicacions impròpies.
· Deteriorament degut a l'ús normal.
· Qualsevol dany o perjudici si el número de sèrie i l'etiqueta de codi de barres del producte o algun dels seus components han estat modificats, suprimits o eliminats.

9. Dret de retirada

El Client té dret a retirar la comanda en els 14 dies hàbils següents a la recepció de la comanda, tal i com estableix l'article 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, de venda al detall.

El Client haurà d’informar a Lasers-Pointers.com per correu electrònic (info@lasers-pointers.com) en un termini de 14 dies. D’aquesta manera es pot informar al client del procediment de devolució de la comanda (número de devolució, mètode d’enviament i adreça de lliurament).

Tota la mercaderia s’ha de retornar en el seu embalatge original intacta, en perfectes condicions i sense desconnectar. El client s’ha d’adaptar i prendre les mesures adequades de protecció i embalatge del producte per ser enviats als nostres magatzems. En cas contrari, Lasers-Pointers.com es reserva el dret a rebutjar la devolució.

Fora d’aquest termini, no s’acceptaran revocacions de comandes ni tampoc seran comandes de subministrament de mercaderies realitzades segons les especificacions del Client o clarament personalitzades, o que, per la seva naturalesa, no es puguin retornar ni es poden deteriorar ni caducar ràpidament; I les sol·licituds de subministrament d’enregistraments de so o vídeos, discos i programari que no hagin sigut segellats pel Client, així com d’arxius informàtics subministrats electrònicament, que puguin ser descarregats o reproduïts immediatament per a ús permanent. Si es retorna un paquet de forma incorrecta o incompleta, se li notificarà al client quan el rebem a la nostra oficina perquè pugui escollir què vol fer amb ell. Tindràs un mes a comptar de la notificació per acordar una resolució, un cop transcorregut aquest moment, sense resposta, es considerarà que ignora la compra i renuncia als seus articles i la quantitat pagada per ells.

El client que assumirà el cost directe de devolució del producte a Lasers-Pointers.com. Només en cas que la devolució sigui per un error d’enviament o altres causes que no se’ns imputen, ens encarregarem de les despeses d’enviament. No acceptem cap devolució de mercaderies degudes. El client serà responsable de qualsevol dany causat durant el transport de la devolució del producte. Les devolucions s’han d’entregar al destí dins dels 14 dies posteriors a la data d’acceptació de la devolució. En cas contrari, serà rebutjat i retornat.

Quan el Client hagi exercit el dret de desistiment o el dret de desistiment, una vegada rebuda la mercaderia i comprovat que es troba en perfectes condicions Lasers-Pointers.com estarà obligat a retornar les sumes pagades pel Client menys les despeses d’enviaments. comissions, despeses de devolució com ara despeses bancàries i costos de processament estimats en 10 €. La devolució d’aquestes sumes es farà el més aviat possible i, en tot cas, en un termini màxim de trenta dies des de la retirada o resolució.

10. Obligacions del client

Llegiu les presents Condicions Generals abans del registre com a client.
Respecteu les Condicions Generals una vegada que s'accepti l'ordre.
Paga els preus acordats en el moment de fer la comanda.

11. Obligacions de Lasers-Pointers.com

Entregueu el producte en bones condicions a la ubicació d'enviament publicada.
Respecteu el preu de les comandes acordades en el moment de la realització de les mateixes.

12. Drets del client

Rep els productes que conformen la seva comanda en perfecte estat.

13. Drets de Lasers-Pointers.com

Rebeu el pagament de comandes.
Modifiqueu els preus establerts al vostre web per als vostres productes.
Modifiqueu els terminis d’entrega del producte en funció de la disponibilitat del mateix.
Cancel·la les comandes per impagament del Client.
Cancel·la la web sense previ avís.

14. Notificacions

A l'efecte de notificacions, sol·licituds i escrits de qualsevol tipus que generin aquest contracte, Lasers-Pointers.com es considerarà la direcció indicada en les presents Condicions Generals.

15. Validesa de les clàusules

Fins i tot si una clàusula d’aquest contracte o una de les seves parts és nul·la o inaplicable, la resta de clàusules o parts del mateix continuaran sent vàlides i valuoses.

16. Normativa aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola vigent, i concretament per: Codi civil, Llei 26/84, de 19 de juny, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, Llei 7/98, del 13 d’abril, Condicions generals de la contractació, Llei 7 / 96 de 15 de gener sobre l’Ordenança del comerç al detall, la Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, la Llei 23/2003, de 10 de juliol. , Garanties sobre la venda de béns de consum i la normativa que els desenvolupa.

Confidencialitat

A continuació s’indiquen els Termes d’ús del lloc web www.Lasers-Pointers.com:

1. General

L’ús d’aquest lloc web i / o el registre com a usuari pressuposa l’acceptació d’aquestes Condicions d’ús i les Condicions generals de contracte.

2. Propietat d’aquest lloc web

Aquest lloc web és propietat de Lasers-Pointers.com Tots els drets sobre els seus continguts, imatges, text, disseny i programari són propietat de Lasers-Pointers.com.
Tots els elements d’aquest lloc web, inclosos sense cap limitació, el seu disseny i contingut estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial i tractats internacionals relacionats amb els drets d’autor.

3. Ús del contingut

Si no és autoritzat explícitament per Lasers-Pointers.com, no podreu reproduir, transmetre ni explotar el contingut d’aquest lloc web de cap manera.

4. Responsabilitats

Tot i que Lasers-Pointers.com fa tots els esforços per garantir la precisió i exactitud del contingut d’aquest lloc web, pot contenir errors o inexactituds. En conseqüència, no garantim la precisió, fiabilitat o exactitud del seu contingut.
Lasers-Pointers.com no es responsabilitza de la informació continguda en llocs web de tercers connectats per enllaços, amb el lloc web Lasers-Pointers.com.

En cap cas Lasers-Pointers.com es farà responsable dels danys i lesions de qualsevol tipus derivats de l'ús d'aquest lloc web o en relació amb l'ús d'aquest lloc web.

Cal indemnitzar Lasers-Pointers.com davant els danys derivats de l’incompliment d’aquestes condicions o de l’ús del contingut d’aquest lloc web sense autorització prèvia.

5. Divisibilitat

Si alguna disposició de les actuals condicions és nul·la o es converteix en nul·la o no es pot aplicar en virtut de la legislació aplicable, aquesta disposició no tindria cap efecte, sinó només en la mesura d'aquesta falta de validesa i no afectarà cap altra disposició de les actuals condicions.

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes Condicions Generals s’han d’interpretar i es regeixen per la legislació espanyola vigent. Qualsevol disputa derivada d’aquestes condicions s’ha de resoldre als jutjats de Toledo, Espanya. Tanmateix, això no impedirà que Lasers-Pointers.com exerceixi el dret de resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

7. Modificacions

Lasers-Pointers.com es reserva el dret de canviar el contingut d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

8. Privacitat totalment garantida

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades personals recollides seran objecte d’un tractament automatitzat i s’incorporaran als fitxers de dades de Luis Corraliza Sánchez, sent responsable del seu manteniment i ús.
El Client garanteix que les dades personals proporcionades a Lasers-Pointers.com són correctes i és responsable de comunicar-li els canvis. El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i, si escau, cancel·lació enviant un correu electrònic a: info@lasers-pointers.com